การเข้าสู่ระบบ PSIS v.๒

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ขอให้โรงเรียนดำเนินการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ PSIS v.๒ ดังนี้

๑. โรงเรียนเขัา Google Chrome พิมพ์ที่ URL ว่า "alpha.psisapp.com" แล้ว Enter จะปรากฎหน้าจอ PSIS v.๒

๒. คลิก Log in ที่มุมบนด้านขวา

 

๓. โรงเรียนเลือกเข้าระบบ PSIS v.๒ ที่โรงเรียนของท่านได้สมัครไว้ ถ้าโรงเรียนสมัคร gmail ให้คลิกเลือกไปที่ "with Google" ถ้าโรงเรียนสมัคร Yahoo ให้คลิกเลือกไปที่ "with Yahoo"

๔. ใส่อีเมลและรหัสผ่าน และคลิก "ลงชื่อเข้าใช้" จะปรากฎหน้าจอที่มุมด้านขวา "Inbox" และ "ชื่อโรงเรียนของท่าน" ที่ Log in เข้ามา

๕. ให้คลิกที่ "ชื่่อโรงเรียน" มุมบนด้านขวา จะปรากฎ Account Attachments และ Log out ให้คลิกเลือกที่ "Account" และคลิกเลือก "Thai" เพื่อเปลียนภาษา แล้วกด "change" เมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

๖. ลากเมาส์ลงมาด้านล่างซ้ายมือจะพบ "โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง" ให้โรงเรียนคลิกไปที่ "ค้นหาโรงเรียนด้วยชื่อหรือรหัส" จะปรากฎช่องว่าง ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียนของท่านเข้าไป เมื่อปรากฎชื่อโรงเรียนของท่านแล้ว ให้คลิกเลือกที่เป็นชื่อโรงเรียนของท่าน ห้าม Enter เป็นอันขาด ชื่อโรงเรียนของท่านจะปรากฎอยู่ในช่องค้นหา

๗. กดปุ่ม "บันทึก" ด้านล่าง ชื่อโรงเรียนของท่านจะปรากฎและเปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้า

๘. เจ้าหน้าที่ สช ที่ดูแลและรับผิดชอบเขตและโรงเรียนของท่านจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบ PSIS v.๒ ให้

๙. หลังจากเจ้าหน้าที่ สช กำหนดสิทธิ์ให้โรงเรียนท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎสถานะที่เป็นเครื่องหมาย / (ถูก) ด้านหลังชื่อโรงเรียน แสดงว่าโรงเรียนของท่านมีสิทธิ์พร้อมใช้งานในระบบ PSIS v.๒ แต่ถ้ายังไม่ปรากฎสถานะเครื่่องหมาย / (ถูก) ขอให้ท่านรีบเร่งดำเนินการติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สช โดยตรง

๑๐. ขั้นตอนการเข้า Log in ของโรงเรียน ตั้งแต่ข้อ ๑-๙ ถ้าโรงเรียนดำเนินการอย่างถูกต้อง โรงเรียนก็สามารถพร้อมใช้งานในระบบ PSIS v.๒ ภายในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ นี้ได้ครับ

      เข้าระบบ PSIS v.2 ALPHA ดังนี้ --> http://alpha.psisapp.com

      ที่มา :: ประกาศ สช. (ระบบ PSIS)